Systemy wentylacji przemysłowej i przygotowania gazów procesowych

Suszarki oferowane przez OMNIKON są aparatami, w których stosuje się suszenia konwekcyjne bądź kontaktowe. Wymaga to zastosowania jako czynnika suszącego gorącego powietrza lub gazów spalinowych. W ramach naszych dostaw oferujemy systemy ogrzewania powietrza za pomocą wymienników parowych lub wodnych oraz systemy wykorzystujące palniki gazowe lub olejowe. Stosowane czynniki suszące mogą mieć temperatury od kilkudziesięciu do 700-800oC. W suszarkach łopatkowo-ślimakowych stosujemy jako czynnik grzejny parę wprowadzaną bezpośrednio do wnętrza ślimaka i płaszcza grzejnego.

Systemy wentylacji nawiewnej i wyciągowej stosowane są na instalacjach suszenia i chłodzenia oraz niezależnie jako odciągi miejscowe z przesypów i urządzeń transportujących i segregujących materiały ziarniste. Są one często integrowane z układami oczyszczania gazów w instalacjach suszenia i chłodzenia.