Chłodziarki przemysłowe

Biorąc pod uwagę specyfikę chłodzonego materiału oraz specyfikę miejsca jego posadowienia oferujemy dwa typy aparatów schładzających materiały sypkie i granulowane: chłodziarki fluidalne oraz kontaktowe kolumny chłodzące z ruchomym złożem wyposażone w płytowe wymienni typu „pillow plate”.

Podstawową zaletą chłodziarek fluidalnych jest możliwość dosuszania materiału oraz możliwość odzysku ciepła i jego ponownego wykorzystania w procesie suszenia. Chłodzące aparaty fluidalne mogą być wyposażane w płytowe bądź rurkowe wymienniki ciepła umieszczone wewnątrz warstwy fluidyzującego materiału co prowadzi do znaczącej intensyfikacji procesu chłodzenia, pozwala na osiąganie niższej temperatury końcowej niezależnie od warunków atmosferycznych (np. w upalne dni).

Wymiana ciepła w kolumnach chłodzących z ruchomym złożem odbywa się przeponowo. Ziarna materiału poruszają się grawitacyjnie pomiędzy wąsko usytuowanymi wymiennikami płytowymi kontaktując się z ich zimną powierzchnią. Kolumny charakteryzują się przede wszystkim znacznie niższym wskaźnikiem zużycia energii elektrycznej. Do transportu materiału w dół aparatu wystarcza siła ciężkości dzięki czemu proces chłodzenia nie wymaga stosowania energochłonnych wentylatorów ani systemu filtracji i odpylania powietrza tak jak w przypadku metody konwekcyjnej.
Nasze instalacje wyposażamy w kompletne układy kondycjonowania powietrza oraz instalacje odbioru ciepła z cieczy obiegowej z zastosowaniem chłodnic lamelowych, chillerów czy też chłodnic wentylatorowych tzw. „free-cooler”. Każdą aplikację projektujemy indywidualnie przede wszystkim z uwzględnieniem lokalizacji instalacji, dostępem do źródeł wody chłodzącej czy też możliwości integracji procesu chłodzenia z pozostałymi procesami technologicznymi.