Kompletna instalacja suszenia i chłodzenia cukru krystalicznego

PARAMETRY INSTALACJI

 • Wydajność instalacji:  40 t/h
 • Wilgotność cukru na wlocie: <1%
 • Temperatura materiału na wlocie: 50C
 • Wilgotność cukru na wylocie: <0,038%
 • Temperatura materiału na wylocie: <31C

ZAPROJEKTOWANO, WYKONANO I DOSTARCZONO

 • Suszarkę fluidalną SFM40
 • Skruber S2000
 • Podnośnik kubełkowy suchego cukru
 • Wymiennik płytowy typu OMNIKON do istniejącej chłodziarki cukru
 • Konstrukcje wsporcze i obsługowe urządzeń
 • Układ kondycjonowania powietrza procesowego
 • Układ odpylania całej instalacji
 • Kanały powietrzne i odpylające
 • Obieg cieczy chłodzącej
 • Rurociągi pary wodnej, powietrza, kondensatu
 • Przesypy materiału
 • Trasy kablowe

DODATKOWO

DOBRANO I DOSTARCZONO

 • Aparaturę kontrolno-pomiarową
 • Armaturę manualną i automatyczną
 • Układ nagrzewnic powietrznych
 • Układ wymienników ciepła
 • Separator grudek
 • System pomp
 • System wentylatorów
 • Szafy elektryczne

 

WYKONANO

 • Podłączenie wszystkich urządzeń elektrycznych
 • Montaż całej instalacji „pod klucz”