Kompletna instalacja suszenia i chłodzenia cukru krystalicznego oraz oczyszczania gazów poprocesowych

PARAMETRY INSTALACJI

 • Wydajność instalacji:  55 t/h
 • Wilgotność cukru na wlocie: <1%
 • Wilgotność cukru na wylocie: <0,03%
 • Temperatura materiału na wylocie: 29 °C

ZAPROJEKTOWANO, WYKONANO I DOSTARCZONO

 • Suszarkę bębnową
 • Chłodziarkę fluidalną z wewnętrznym wymiennikiem ciepła
 • Skruber SO-18
 • Filtr powietrza
 • Podnośnik kubełkowy suchego cukru
 • Konstrukcje wsporcze i obsługowe urządzeń
 • Układ kondycjonowania powietrza procesowego
 • Układ odpylania całej instalacji
 • Kanały powietrzne i odpylające
 • Obieg cieczy chłodzącej
 • Rurociągi pary wodnej, powietrza, kondensatu
 • Przesypy materiału
 • Trasy kablowe

DODATKOWO

DOBRANO I DOSTARCZONO

 • Aparaturę kontrolno-pomiarową
 • Armaturę manualną i automatyczną
 • Agregat chłodniczy
 • Układ nagrzewnic powietrznych
 • Układ wymienników ciepła
 • Separator grudek
 • System pomp
 • System wentylatorów
 • Szafy elektryczne

WYKONANO

 • Podłączenie wszystkich urządzeń elektrycznych
 • Montaż całej instalacji „pod klucz”